De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Politiek Verwoord

Gerrit-de-Jonge

Ommen – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is Gerrit de Jonge van de VOV aan het woord.

‘Van de andere kant bekeken’

Door ziekte, een aantal operaties en chemokuren heb ik vanaf januari mijn taak als volksvertegenwoordiger niet naar behoren kunnen uitvoeren. Ik heb er voor gekozen om gebruik te maken van een wettelijke regeling en mezelf voor onbepaalde tijd teruggetrokken uit de gemeenteraad. Gerrit Middelkamp is mijn vervanger. Zoals het er nu naar uitziet zal ik vanaf medio september mijn taak als volksvertegenwoordiger weer oppakken en terugkeren in de gemeenteraad. Als u denkt dat ik de Ommer politiek tijdens mijn afwezigheid niet heb gevolgd, komt u bedrogen uit. Ik volgde de raadsvergaderingen digitaal, maar moet bekennen dat het niet lijfelijk aanwezig zijn me niet mee viel. Wel is het zo dat je vanuit een ander perspectief een goed beeld krijgt van wat u als inwoner meekrijgt hoe het politieke spel in Ommen gespeeld wordt.

Neem het proces rond het formeren van een nieuwe coalitie. Voor de verkiezingen hoorde ik vanuit alle politieke partijen en raadsleden een insteek die mij aanspraak: alles moet open en transparant, we moeten meer samenwerken, de gemeenteraad moet haar rol en taak weer oppakken en de gemeenteraad is de baas. Na de verkiezingen bleek dat een aantal partijen deze insteek al weer razendsnel vergeten was. Buiten de gemeenteraad om werd door LPO, de grootste partij, het formatietraject gestart. De insteek was vanaf de eerste minuut duidelijk: LPO, CDA en CU gingen met elkaar verder en hun kandidaat-wethouders moesten (weer) wethouder worden. Dat had de ‘nieuwe’ coalitie schijnbaar al op voorhand bij de opdrachtformulering bepaald.

Transparant formatieproces

Hoe u gekozen had, telde kennelijk niet mee. Daar waar de gemeenteraad om een transparant formatieproces vroeg, hielden de LPO en hun formateur de gordijnen potdicht. Zelfs de verslagen van de gesprekken mochten niet openbaar gemaakt worden. Eigenlijk kijken we terug op een vreemd en bizar formatieproces. De VOV werd als winnaar buitenspel gezet. LPO-leider Leo Bongers gaf als enige uitleg: VOV heeft een andere cultuur. Wat hij daarmee bedoelt is een raadsel en eigenlijk te gek voor woorden. Heeft niet iedere partij zijn eigen cultuur, achtergrond en geloofsovertuiging? Waar het om gaat is de wil om samen te werken, elkaar respecteren en naar ieders mening te willen luisteren, zeker ook naar die van minderheden. Alleen op deze manier kan de stem van de Ommenaren maximaal bijdragen aan de lokale democratie en kan de gemeenteraad zijn de controlerende en adviserende taak naar behoren uitvoeren. Vanaf de andere kant kijkend, hoorde ik een aantal raadsleden zeggen: “Wij hebben wel een mening, maar wachten wat de wethouder er van vindt.” Vreemd en hoogst opmerkelijk. Wethouders zijn er immers om opdrachten van de gemeenteraad en volksvertegenwoordigers uit te voeren. Indien je als raadslid je rol niet pakt, kun je beter stoppen. Dat scheelt de gemeente mooi zo’n 12.000 euro (bruto) per raadslid per jaar.

Toekomstperspectief

Vanaf de andere kant zag ik nog wat vreemds. Daar waar de coalitiefracties met een landelijke binding (VVD, CDA, CU) aangaven dat zij goede relaties hebben met provinciale- en landelijke fracties, ze bleven zonder naar de gevolgen te kijken achter hun landelijke partijvisie staan, werden lokaal wel moties ingediend. Op het moment dat deze moties ingediend werden, keek ik niet alleen via mijn i-pad naar de raadsvergadering, maar ook naar het debat in de Tweede Kamer. In de Kamer bleven CDA, CU en VVD achter de kabinetsplannen en stikstofmaatregelen staan. Lokaal dienden CDA, CU en VVD moties in om een briefje hierover naar de provincie te sturen. Ik noem dit maar ‘windowdressing’. Als je dan echt wat wilt, trek dan aan de bel bij de landelijk fracties.
VOV wil een mooi toekomstperspectief voor de boeren. Dat hoeft in mijn optiek niet ten koste te gaan van natuur, recreatie of woningbouw. Hoe moeilijk kan het zijn? We moeten niet over de boeren praten, maar met de boeren! Wij, als volksvertegenwoordigers van de lokale partij VOV, richten ons op de toekomst van Ommen en alle Ommenaren.

,