De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Politiek Verwoord


OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week zijn Jelte de Jong, Bas van der Velde en Erik Pieters van de VOV aan het woord.

Jelte de Jong: “Op 30 maart ben ik geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de gemeente Ommen. Wij zijn inmiddels twee maanden bezig en tot nu toe is het een leuke en interessante ervaring. Als raadslid heb ik de onderwerpen van het sociaal domein in mijn portefeuille. Onlangs hebben wij in de raad een voorstel voor startersleningen aangenomen. Geweldig initiatief om onze startende inwoners op de woningmarkt in deze tijd een steuntje in de rug te kunnen bieden. Met behulp van de lening vanuit de gemeente komt het kopen van een woning wellicht binnen bereik voor starters. In de raadsvergadering heb ik aangegeven dat wij in Ommen nagenoeg geen starterswoningen beschikbaar hebben. Daar moet snel verandering in komen. Onlangs zijn wij met de hele raad ‘de hei op geweest’. Een leerzame sessie waarin wij met elkaar hebben gesproken over de huidige manier van werken in de raadscommissie en raadsvergadering. Dit moet anders en daar gaan wij met elkaar verandering in aanbrengen. De heisessie was ontzettend gezellig en leerzaam.”

Bas van der Velde, nieuw raadslid voor de VOV zegt: “Gedurende de eerste maanden in het raadswerk heb ik zelf al veel geleerd. De eerste raadsvergaderingen en raadscommissies zijn een feit en ik heb daar al veel over het reilen en zeilen in de gemeentepolitiek geleerd. Naast de ‘normale’ raadswerkzaamheden als vergaderingen, afspraken en gesprekken met burgers zijn we intensief bezig geweest met een inwerkprogramma voor de nieuwe raad. In dit programma maken we kennis met verschillende aspecten van het raadswerk, denk aan financiën, debatteren en wet- en regelgeving. Dit inwerkprogramma is tot nu toe zeer leerzaam en ik hoop dat we op deze manier in de komende 4 jaar flinke stappen kunnen zetten in de gemeente.”

Erik Pieters licht toe: “na een intensieve maar erg leuke verkiezingscampagne ben ik geïnstalleerd voor de VOV als commissielid. Als gehele raad hebben we een heisessie gehad en ik moet zeggen het was erg nuttig om elkaar beter te leren kennen. Ik kijk hier met plezier op terug.
Mijn eerste vragen in de commissievergadering heb ik al gesteld. Dat ging over de uitbreiding van de Boslustschool en de overlast die door omwonenden wordt ervaren. Zo’n eerste keer vond ik toch even spannend maar ging me toch wel aardig af. Binnen de VOV zijn we buiten de ouwe rotten om een vrij nieuw team met jong en oud door elkaar. Dat maakt het erg leuk. Nieuwe en frisse ideeën van de jongeren gecombineerd met ervaring van de oude garde. We zijn een partij die luistert naar de inwoners en ondernemers van de gemeente Ommen, dat sprak mij aan en daarom zet ik me de komende 4 jaar graag in als commissielid van de VOV.”

,