De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Politiek Verwoord

Gerrit-de-Jonge

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is Gerrit de Jonge van de VOV aan het woord.

Als de verkiezingen voorbij zijn, is het passend dat je respect hebt voor de uitslag. Jullie als inwoners van de gemeente Ommen hebben bepaald welke zeventien kandidaten de komende vier jaar in de gemeenteraad mogen plaatsnemen. De VOV heeft ten aanzien van de uitslag van 2018 behoorlijk wat extra stemmen gekregen. Dit heeft gezorgd dat wij van twee naar drie zetels zijn gegaan. Gerrit de Jonge, Jelte de Jong en Bas van der Velde zijn inmiddels uw volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad. Douwe Kleinjan en Erik Pieters worden (vervangende) commissieleden.

Zichtbaar

Wij als VOV vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn, daarom houden wij iedere dinsdagochtend spreekuur op het terras van Flater. U bent van harte welkom om onder het genot van kopje koffie de toekomst van Ommen te bespreken.
Op het moment van schrijven is informateur, Klaas Agricola, bezig om te onderzoeken welke fracties een wethouder gaan leveren. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om een gedragen akkoord voor de komende vier jaren te ontwikkelen. Gerrit de Jong en Bas van der Velde hebben namens de fractie van de VOV een eerste gesprek gehad met de informateur. Tijdens het gesprek hebben zij aangegeven dat de VOV gezien de verkiezingsuitslag, graag bestuurlijke verantwoordelijkheid wil nemen. Daarnaast hebben wij aangegeven dat de gemeenteraad meer invloed moet hebben op de besluitvorming. Dit gaat tot op heden niet volgens het boekje. Het komt geregeld voor dat het college van B&W op de stoel gaat zitten van de gemeenteraad. Kort gezegd: De VOV wil terug naar een wetgevende en uitvoerende macht. De raad beslist en het college van B&W voert uit.

De fractie van de VOV heeft de volgende wensen uitgesproken:
*Inzetten op woningbouw van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters;
*Afbouw aantal bijstandsgerechtigden, dus “Van uitkering naar werk”;
*Binnen de wettelijke mogelijkheden een aanbestedingsbeleid ontwikkelen met kansen voor lokale ondernemers zodat de lokale economie en werkgelegenheid wordt gestimuleerd;
*Met agrarische sector, recreatie en natuurbewegingen een meerjaren toekomstvisie opstellen;
*Raadsbreed gedragen raadsprogramma opstellen met ruimte voor de standpunten van kleine fracties. Kortom: alle raadsleden zijn volksvertegenwoordiger en willen Ommen beter maken;
*Voor de komende jaren een stabiele meerjarenbegroting met reserves om gevolgen COVID en oorlog in Oekraïne op te vangen.

,