De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Politiek Verwoord

Jelte-de-Jong

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is Jelte de Jong van de VOV aan het woord.

Zomerperiode

Inmiddels loopt de zomer op zijn einde en kunnen wij als inwoners van de gemeente Ommen terugkijken op een prachtig en warm seizoen. Onze gemeente heeft weer honderdduizenden toeristen mogen verwelkomen. Voor ons als raadsleden eindigt op 2 september het zomerreces. Dat betekent dat de vergaderingen weer gaan starten. Ons raadswerk stopt niet als het zomerreces begint. Raadslid ben je 24/7. Werkbezoeken en inloopmomenten bij Flater zijn afgelopen zomer doorgegaan. Wij hebben bijvoorbeeld de kinderdagkampen bezocht dat wordt georganiseerd door de eigenaren van ’t Golfje in Beerzerveld. Daarnaast is onze fractie naar jongerencamping Dennenoord geweest om te kijken wat daar gebeurt en hoe de camping is georganiseerd. Wij hebben ook alle Ommer molens en de molen van Vilsteren bezocht tijdens de Ommer Molendag van 6 augustus jl. Wij als VOV vinden het belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger zichtbaar bent en deel uitmaakt van de samenleving. Om die reden hebben wij als fractie ook deelgenomen aan het Jurrie Baas Beachvolleybaltoernooi tijdens de laatste Bissingh. Helaas hebben wij op een paar punten na de finale niet mogen bereiken maar dat mag de pret niet drukken. Wat een plezier hebben wij gehad. Wij hebben tijdens de zomervakantie niet stilgezeten.

Wat komen gaat…

Vanaf september gaan onze vergaderingen weer van start. Dat betekent dat het inwerkprogramma voor raadsleden vervolgt gaat worden. In september gaan wij op bezoek bij onder andere de Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en de ROVA. Dat is voor ons als raadsleden belangrijk omdat wij budget beschikbaar moeten stellen voor deze organisaties.

Mijn ervaringen

Inmiddels ben ik een klein half jaar raadslid in de gemeente Ommen. In het begin was het even wennen maar ik heb mijn plek kunnen vinden. Afgelopen tijd heb ik inbreng geleverd over verschillende onderwerpen. Het meest recente is toch wel de Kievitstraat in Dante-Noord. Dankzij het amendement van het CDA, dat wij als VOV mede-ingediend hebben met de VVD heeft dat ervoor kunnen zorgen dat de straat niet wordt versmald. Wij zijn zeer blij met de fietsstroken die op de straat worden geplaatst. De straat wordt als onveilig bestempeld, terwijl de gemiddelde snelheid in de straat is gemeten op 31 km/h terwijl 30 km/h is toegestaan. Dat in combinatie met het feit dat aan het einde van de straat bij het Broekdijkje een paal is geplaatst waardoor doorgaand autoverkeer niet meer mogelijk is. Was dat voor ons genoeg reden om te pleiten tegen wegversmalling.

Toekomstvisie

Voor de gemeente Ommen is het noodzakelijk dat de jeugd in onze gemeente woonachtig blijft. Dat houdt in dat de raad en het college samen moeten werken om te zorgen voor passende en betaalbare woningbouw in Ommen maar zeker ook in de buitengebieden. De jeugd heeft de toekomst en zij zorgen dat onze gemeente leefbaar blijft voor nu en later. Hardenberg bouwt woningen alsof het niets is, zelfs in de kernen wordt volop gebouwd. Hier kan onze gemeente een voorbeeld aannemen. Als twintiger in deze gemeente hoor ik veel geluiden van de jeugd dat zij ook gaan kijken naar woningen buiten onze gemeente. Dat kan naar mijn mening niet de bedoeling zijn. Als de jeugd vertrekt, vergrijst onze gemeente nog meer en dat is niet goed voor Ommen.

,