De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Ruimtelijke Ordening

Een breed begrip! Maar het gaat er natuurlijk om hoe de gemeente Ommen georganiseerd wordt op het gebied van wonen, werken, winkelen, recreëren en de daarmee samenhangende infrastructuur. Wie, wat, waar en hoe. De VOV is voor:

  • Meer betaalbare woningbouw voor starters met aangepaste (grond)prijzen.
  • Toekomstbestendig wonen en doorstroming ontwikkelen.
  • Centrum van Ommen grondig analyseren met betrokken partijen.
  • Bereikbaarheid en ontsluiting van woon-werk-winkel verkeer verbeteren.
  • Verkeersknooppunt “vechtbrug” voor eens en altijd oplossen.
  • Toekomstgericht bedrijventerrein(en) ontwikkelen met voldoende ruimte voor groei.
  • Vooruitstrevende keuzes maken met lange termijn visie.