De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Politiek Verwoord

Gerrit-de-Jonge

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is Gerrit de Jonge van de VOV aan het woord.

Fractie VOV blijft binding houden met de inwoners van Ommen

Na het zomerreces, van juli tot september, is de gemeenteraad van Ommen weer volop aan de slag, met diverse lopende vraagstukken. Overigens betekende de zomerperiode voor de fractie van lokale partij VOV niet dat op standje nul werd geschakeld. Stilzitten was er niet bij. De fractieleden van de VOV nemen hun taak als volksvertegenwoordiger serieus, ook tijdens de vakantieperiode. Het inloopspreekuur op het terras van café-restaurant Flater ging elke dinsdag tijdens de weekmarkt gewoon door. Hier werd onder het genot van een kop koffie met veel inwoners, ondernemers, maar ook recreanten, gesprekken gevoerd over allerlei zaken en uiteenlopende onderwerpen. Ook bezochten leden van de VOV-fractie een aantal recreatiebedrijven, campings en andere ondernemingen. Het is immers goed en wij zien het zelfs als plicht, om te weten wat er onder de inwoners en in de samenleving leeft. Dit helpt ons bij onze inbreng in de raadsvergaderingen.

Rode draad in de gesprekken met de inwoners was de kwaliteit van de dienstverlening vanuit de gemeente en het matige tot slechte onderhoud van het openbare gebied. Deze opmerkingen baren de fractie van de VOV zorgen. Wat ons betreft wordt hierop snel actie op ondernomen. Het is goed dat je, jezelf presenteert als regiegemeente. Leuk en aardig dat je regieambtenaren hebt en de rest uitbesteed, maar in onze optie dienen zowel regieambtenaren als de uitvoerende, ingehuurde werkkrachten kennis te hebben van onze mooie gemeente. Ze moeten de cultuur van Ommen kennen. Daarnaast ondersteunen wij als fractie van de VOV de mening van vele inwoners: dat de buitendienstmedewerkers en medewerkers groen van de Larcom in dienst moeten zijn en blijven van de gemeente Ommen. Deze medewerkers kennen immers de stad, omgeving en inwoners op hun duimpje. Dat is voor de voortgang van het werk veel beter dan een werkkracht van buitenaf inhuren.

Inloopbijeenkomst

Binnenkort gaat de fractie van de VOV een inloopbijeenkomst organiseren om te horen wat inwoners en ondernemers van de gemeentelijke begroting 2023 vinden. De fractie van de VOV zal de inbreng hiervan meenemen in de gemeenteraad, bij de behandeling hiervan. Vanzelfsprekend is nog steeds iedereen tussen 10.00 uur en 12.00 uur welkom bij Flater, om met de fractieleden een kop koffie te drinken en informeel van gedachten te wisselen.

Gerrit de Jonge,
fractievoorzitter VOV

,