De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Twee-wekelijks bericht vanuit de fractie


Het politieke jaar is alweer een tijdje bezig en de eerste drie vergaderingen zijn inmiddels geweest. Met deze tweewekelijkse berichten willen wij u, de inwoners, op de hoogte houden met waar de fractie van de VOV bezig is. In het zomerreces hebben wij niet stilgezeten, wij hebben veel inwoners, ondernemers en recreanten gesproken. Tevens hielden wij ons wekelijkse inloopspreekuur bij café-restaurant Flater. Hier kunt u ons nog steeds elke week vinden van 10 tot 12 uur. In deraadsvergadering van september zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, herbenoeming raad van toezicht OOZ, bestemmingsplan, ontwikkelstrategie Ommen centrum en het parapluplan kleine windmolens. Het is mooi om te zien dat de raad heeft besloten via een amendement, die de
VOV, mee heeft ingediend dat de cultuur en historische aspecten van het centrum van Ommen meer wordt meegenomen.

Met het oog op de toekomst komt voor ons de raadsvergadering van oktober
eraan en de behandeling van de begroting. Verder gaan we in oktober de bijdrage/subsidie van de Stitching Marketing Ommen bespreken en mogelijk vaststellen. Daarna komen de vergaderingen in november, hier zijn wat zwaardere thema’s aan bod. Zoals het collegeuitvoeringsplan (CUP), de begroting en andere agendapunten. De agenda’s zijn openbaar en kunnen ten alle tijden ingezien worden via https://ommen.raadsinformatie.nl/. Als er vragen opkomen bij het lezen van deze stukken, kunnen jullie ons altijd treffen bij ons inloopuur of een bericht schrijven.