Standpunten

Bekijk hier onze verkiezingsbrochure 2022-2026!

Inwoners op 1

Inwoners en ondernemers op 1

> VOV is uw stem in de gemeenteraad
> Burgerparticipatie & burgerinitatieven
> Van straat naar raad​

ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening

> Woningbouw inclusief toekomstbestendig wonen
> Wie Wat Waar; Bedrijven, woningbouw & recreatie
> Vooruistrevende keuzes

Buitengebieden

De ommer buitengebied

> Voorzieningen faciliteren
> Noaberschap vergroten
> Horen en gehoord worden

samenleving

Iedereen telt mee

> Iedereen telt mee!
> Armoedebestrijding
> Meer ruimte voor zorg en mantelzorg

economie

Economie & Financiën

> Ondernemerschap faciliteren
> Langetermijn visie centrum
> Huishoudboekje bewaken

landbouw

Landbouw & natuur

> Duurzame keuzes maken
> Nauw overleg met de sector
> Natuurbehoud voor volgende generaties

Toerisme

Toerisme & Recreatie

> Motor van Ommen
> Ruimte voor ondernemerschap
> Nauw overleg met de sector

Onderwijs

Onderwijs & Sport

> Behoud van onderwijs in Ommen
> Stimuleren van sport
> Openbare sportvoorzieningen verbeteren

Jongeren

Jongeren

> Ommen aantrekkelijk houden voor jongeren
> Jeugdraad instellen
> Activiteitenaanbod actueel houden

Copyright © vov-ommen.nl All Rights Reserverd