De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Politiek Verwoord


OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is Bas van der Velde van de VOV aan het woord.

De laatste tijd is er veel gebeurd in de gemeente Ommen. Zowel in de gemeenteraad als in de samenleving. De begrotingsvergadering is geweest, wat voor mij de eerst keer was. De begrotingsvergadering was een lange zit, waar de financiële status van de gemeente Ommen en de plannen voor de komende jaren urenlang besproken werden. Als VOV hebben wij, met andere partijen moties ingediend om plannen toe te voegen voor de komende jaren. Helaas zijn de meeste moties afgeschoten door burgemeester en wethouders. Desondanks hebben enkele moties het wel gehaald, zoals een mogelijke tegemoetkoming energielasten voor verenigingen en een energienoodfonds. Het was goed om te zien dat verschillende partijen elkaar hebben kunnen vinden gedurende de vele schorsingen in de raadsvergadering. Helaas hebben moties zoals het versnellen van de woonvisie en het uitbreiden van het aantal boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) in de gemeente Ommen het niet gehaald.

Inloopuur Beerzerveld

Zaterdag 26 november hebben wij als VOV-fractie een inloopmoment gehad in Beerzerveld. Deze is goed bezocht. We hebben zelfs nieuwe leden mogen verwelkomen. Tevens hebben wij de frustraties en bedenkingen van bezorgde burgers aangehoord. Eén van de veel gehoorde vragen was: wanneer wordt er nou eens gebouwd in Beerzerveld? In Beerzerveld is dringende behoefte aan nieuwe woningen. Dit om de doorstroming te verbeteren. Een aangrijpend verhaal was van een ouder echtpaar dat vanwege de gevorderde leeftijd hun huis moest verkopen. Omdat in Beerzerveld geen seniorenwoning beschikbaar was, restte de twee niets anders dan verhuizen naar Hardenberg. Weg van de vertrouwde en beschermde omgeving. Dit verhaal sluit goed aan bij een toezegging die we met een motie hebben kunnen krijgen van de wethouder. Deze hield in dat er begin volgend jaar een plan komt om eenvoudiger (pre-)mantelzorg en/of kangoeroewoningen te realiseren. Hierdoor hoeven oudere en hulpbehoevende mensen niet noodgedwongen te verhuizen, maar kunnen met de hulp van familie in hun vertrouwde omgeving blijven wonen.

Inwoners als middelpunt

Naast de bezorgde burgers in Beerzerveld horen wij de laatste tijd ook veel inwoners die zich totaal niet gehoord voelen in de gemeente Ommen. Een paar voorbeelden zijn de komst van asielzoekers op verschillende plekken in onze gemeente, verlichting die niet werkt of ingewikkelder zaken zoals huisvesting en woningbouw. Vanuit de VOV, VVD en D66 hebben wij een bijeenkomst gehouden over de komst van asielzoekers in de gemeente, om de inwoners naar hun mening te vragen. Op deze manier proberen we de burgers een stem te geven en te horen wat hun bedenkingen zijn over dit lastige onderwerp. Wat opviel was dat veel burgers zich niet gehoord voelen, wat een kwalijke zaak is. Wij zijn dan ook van mening dat van tevoren betrokken partijen altijd goed en constructief geïnformeerd moeten worden en dit niet achteraf mag gebeuren. Wij hopen dat de komende tijd bij lastige thema’s de partijen aan de voorkant mee mogen praten in plaats van achteraf, dit heeft ons inziens te maken met goede en juiste burgerparticipatie.

Bas van der Velde
Gemeenteraadslid VOV

,