De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Politiek Verwoord

Jelte-de-Jong

OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is Jelte de Jong van de VOV aan het woord.

We zitten in week 5. Het jaar is nog niet zo lang geleden begonnen maar op politiek vlak gebeurt er in het nieuwe jaar opmerkelijk veel in onze gemeente (zie hieronder). Er wordt volop overlegd en vergaderd. Voor de VOV blijft het in gesprek blijven met de inwoners in gemeente Ommen de eerste prioriteit.

Kanaal Almelo-De Haandrik

Onlangs zijn raadsleden van de VOV aanwezig geweest bij een informatieve bijeenkomst van Kant nog Wal. Deze stichting is de belangenbehartiger van alle bewoners die schade hebben aan hun woning, veroorzaakt door werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik. Een deel van deze waterweg ligt in Beerzerveld, waardoor de gemeente Ommen ook betrokkene is in dit debacle. Een onvervalste catastrofe. Al vele jaren hebben bewoners aan het kanaal last van schade aan hun woningen. Huizen verzakken en zand onder de gebouwen wordt weggespoeld. Daardoor wordt wonen zo goed als onmogelijk gemaakt. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het kanaal, maar de verantwoordelijk gedeputeerde is vooral bezig om te zorgen dat de provincie geen blaam treft. Door deze opstelling van de provincie voelen bewoners zich in de steek gelaten. Dit zorgt voor stress en financiële onzekerheid. De overheid voelt zich oppermachtig, inwoners lijken er niet toe te doen! De VOV heeft er bij het college van Ommen op aangedrongen om meer achter onze inwoners te staan en druk uit te oefenen bij de provincie om spoedig met een adequate oplossing te komen.

Verkeersstructuur

De gemeenteraad is vorige week door adviesbureau Movares bijgepraat over de verkeersstructuur om en rond de Hessel Mulertbrug. De raad is geïnformeerd over de eventuele aanpassingen van de huidige verkeersstructuur. De afsluiting van de Vechtkade en de Julianastraat/Schurinkstraat is een feit. Helaas kan aan het genomen besluit niet meer worden getornd. Daarom in het belangrijker om naar de toekomst te kijken. Welke verkeerssituaties worden geadviseerd? Movares stelt een verkeersplein voor met lagere snelheid en minder afslaande bewegingen. De tweede mogelijkheid is een rotonde op het huidige kruispunt en eenrichtingverkeer in de Julianastraat. De kostenraming voor de aanpassingen komen, afhankelijk van de variant, uit op een bedrag tussen de 1 en 3,5 miljoen euro.

Energiearmoede verenigingen

Op 16 januari waren de VOV-raadsleden aanwezig bij de bijeenkomst van Samen Fitter Verder Ommen. Daar kwam de energiearmoede bij verenigingen ter sprake. Verenigingen met een eigen accommodatie kunnen de energielasten bijna niet meer opbrengen. Het verhogen van de contributie is geen optie. Dit is een regelrechte aanslag op het gezinsbudget en de VOV vindt dat niet kies in een periode waarin sommige gezinnen moeite hebben om financieel rond te komen. De VOV is van mening dat iedere inwoner de mogelijkheid moet hebben om lid te kunnen zijn van een sportvereniging. Wel beseft de VOV dat sommige verenigingen hun financiële reserves moeten aanspreken om alle leden te kans te geven om te blijven sporten. Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2022 heeft de VOV, samen met de LPO en mede namens VVD en PvdA, een motie ingediend en het college verzocht om met een plan te komen over hoe de gemeente Ommen de energielasten kan compenseren. Tot op heden is het wachten op een plan van aanpak.

Heeft u vragen over bovenstaande punten, andere vragen, of wilt u met onze fractie in gesprek? Dan bent u iedere dinsdag tussen 10.00 tot 12.00 uur welkom bij café-restaurant Flater, gelegen aan de Markt. Bent u niet in de gelegenheid om ons tijdens het inloopuurtje te spreken, neem dan contact met ons op via 06-12684243 of jelte.dejong@ommen.nl.

,