Bekijk onze standpunten

Op deze pagina kunt u de ingediende moties, amendementen en schriftelijke/mondelinge vragen vinden die de fractie heeft ingediend. We hebben als fractie sinds 2014 een groot aantal moties, amendementen en vragen ingediend en niet alles is terug te vinden op de site. Sinds de raadsperiode die begon in 2022 wordt dit deel van de site bij gehouden.  Bij vragen kunt u altijd contact op nemen met de fractie.

Moties en amendementen kunnen door de fractie alleen ingediend worden, maar ook met mede indieners. Dit betekent ook dat de fractie een motie/amendement kan mee indienen van een andere fractie. Bij de schriftelijke vragen worden de antwoorden vanuit het college ook geüpload en zijn dus ook terug te vinden in de lijst. Bij mondelinge vragen is dit niet mogelijk, aangezien dit tijdens vergaderingen besproken wordt. Wil je toch de antwoorden van de mondelinge vragen beluisteren, kan dit door op de gemeente website te zoeken naar de desbetreffende vergadering op de datum.

Copyright © vov-ommen.nl All Rights Reserverd