[hfe_template id='872']

[hfe_template id='1029']

Gemeente Ommen – De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zijn aanstaande en daarom presenteren wij met gepaste trots aan alle inwoners en ondernemers van de gemeente Ommen ons verkiezingsprogramma met als titel: ‘’Inwoners en ondernemers op 1’’. Ons programma is samengesteld dankzij de input van u als inwoner en ondernemer. U weet ons het hele jaar door goed
te vinden met alles wat u belangrijk vindt. Al die punten zijn verwerkt in ons nieuwe programma.

De laatste jaren hebben wij als VOV gemerkt dat de inwoners en ondernemers niet op de juiste wijze worden geholpen door de gemeente. Wij willen dit veranderen door inwoners en ondernemers veel meer te betrekken in de besluitvorming, zodat onze stemmers zich gehoord voelen. Raadsleden zijn
volksvertegenwoordigers en dienen zorg te dragen dat inwoners weten welke onderwerpen spelen en waar zij over kunnen meepraten. De VOV wil meer inspraak voor inwoners en ondernemers.

Wilt u een ‘’’Bestuurlijk beter Ommen?’’, stem dan 16 maart Lijst 4 VOV.

[hfe_template id='1029']