De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Politiek Verwoord


OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is de VOV aan het woord.

De fractie van de VOV vindt dat de uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen aangeeft dat er ook in Ommen wat moet veranderen. Dit veranderen kan voordat er gemeenteraadsverkiezingen zijn, namelijk door als gemeenteraad je rol serieus te nemen. De burger moet gehoord worden. Bij staatsinrichting hebben we geleerd: de gemeenteraad behoort in de gemeente de baas te zijn. Zij maken de plannen. Burgemeester en wethouders hebben als uitvoerders van de voorgenomen plannen en besluiten slechts een beperkte bevoegdheid. Dit is de laatste tijd niet gebeurd bij onder andere bij de opvang van asielzoekers en de plannen aangaande de bouw van crisiswoningen op de Rotbrink. Hier hebben inwoners via de volksvertegenwoordigers geen enkele invloed gekregen. Er is door B & W beslist, zonder overleg.

Duaal systeem

In 2022 is het duale systeem ingevoerd, dat betekent dat wethouders geen onderdeel van de raad zijn. In Ommen echter zijn de wethouders onderdeel van verschillende fracties, met als gevolg dat plannen en voorstellen al besproken en voorgekookt zijn. Hierdoor wordt de gemeenteraad buitenspel gezet. Er wordt geen debat gevoerd. Besluiten en meningen liggen vast. In de gemeenteraad wordt er door de coalitiefracties herhaaldelijk aan de wethouders gevraagd: “Wat vindt het college ervan?” Dit is vragen naar de bekende weg. De kwestie is in het coalitieoverleg al met de wethouders besproken. De gemeenteraad staat als volksvertegenwoordiger buiten spel. Dit moet veranderen door het college van de apenrots te sturen en de gemeenteraad weer in positie te brengen. De VOV wil dat de gemeenteraad op een juiste manier zijn taken oppakt. Dat kan alleen als de wethouders niet meer aansluiten bij hun fractie en de fracties hun oordeel niet mee af laten hangen van de mening van het college of coalitieafspraken. Wanneer de gemeenteraad zijn rol als volksvertegenwoordiger oppakt komt u als inwoner weer in beeld en positie.

Zichtbaar en benaderbaar

Hoe de VOV dit aanpakt is een voorbeeld van hoe dat moet, namelijk onder de inwoners zijn en luisteren naar de wensen van de inwoners. Zichtbaar en benaderbaar zijn hier de toverwoorden.
De fractie van de VOV is altijd telefonisch of per mail bereikbaar. Daarnaast bent u op dinsdagen, tijdens de weekmarkt, tussen 10.00 uur en 12.00 uur welkom op het spreekuur, in café-restaurant Flater. Wij willen de inwoners en ondernemers voor de besluitvorming invloed geven op wat onze fractie in de gemeenteraad moet inbrengen, dat is burgerparticipatie zoals het hoort. Onze boodschap is: pak als inwoner invloed en maak gebruik van de mogelijkheden om met onze volksvertegenwoordigers in gesprek te gaan.

,