De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Iedereen telt mee (oud)

‘Ommen een betere woonplaats maken voor iedere inwoner’, ongeacht leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, inkomen, politieke voorkeur, talenten of beperkingen. Dat is het uitgangspunt van de VOV. Want alleen wij samen maken het beter en mooier en vormen zo onze samenleving!

  • Luisteren naar elkaar en respect hebben voor verschillen.
  • Voorkomen van sociaal isolement en uitzichtloze situaties.
  • Denken in mogelijkheden om iedereen onderdeel te laten zijn van de samenleving en daar proactieve ondersteuning in bieden.
  • Actieve armoedebestrijding!
  • Zorg en mantelzorg beter bereikbaar maken en dichter bij de inwoner brengen. Waardering en erkenning.
  • Zorgvouchers faciliteren. Ontzorgen van de mantelzorger.