De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De Ommer buitengebieden (oud)

Samen met de plaats Ommen maken de dorpen en buurtschappen de gemeente Ommen tot een waardevol geheel. Voor de inwoners zelf maar zeker ook voor de (recreatieve) bezoekers. Laten we dat vooral koesteren. Buitengebieden doen er toe! De VOV is voor:

  • ‘Noaberschap’ vergroten en voorzieningen behouden en eventueel uitbreiden in de buitengebieden.
  • Buurtfestiviteiten/ (sport)verenigingen stimuleren en budget voor beschikbaar stellen.
  • Betere mogelijkheden voor woningbouw faciliteren voor jong en oud (en iedereen daartussen).
  • Periodiek overleggen met de buitengebieden voor gezamenlijke belangen en om successen te delen.
  • Vooral de inwoners zelf laten aangeven waar behoefte aan is.
  • Bereikbaarheid en veiligheid optimaliseren.