De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

De betrokken en onafhankelijke lokale partij van Ommen

Politiek Verwoord


OMMEN – Verschillende politieke partijen uit de gemeente geven hun actuele standpunten weer. Deze week is Bas van de Velde van de VOV aan het woord.

Het is de week na de meivakantie, waarin we hebben kunnen genieten van zonnige dagen. We hebben veel toeristen mogen verwelkomen in de gemeente. Verder trokken de jaarlijks terugkerende plechtigheden rond 4 en 5 mei de aandacht. Het einde van de meivakantie betekent ook dat iedereen de dagelijkse gang van zaken weer oppakt. Dat geldt ook voor de lokale raadsleden. De eerste raadscommissie staat gepland op 11 mei, waarin verschillende thema’s aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan de restauratie van de Molen den Oordt, toekomstverkenning van het sociaal domein, transformatie van de gemeentelijke vakantieparken en een bestemmingsplan. De gemeenteraad houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen.

Pré-mantelzorg

Naast de reguliere gang van zaken die je uitvoert als raadslid heb ik samen met collega-raadslid Ron de Wit een gespreksnotitie geschreven over pré-mantelzorg. De aanleiding hiertoe was een niet nagekomen toezegging van de wethouder uit de raadsvergadering van 9 november 2022. Aangezien Ron en ondergetekende van mening zijn dat de uitvoering van de motie te lang duurde, hebben wij het initiatief genomen om een beleidsplan te schrijven en dit voor te leggen aan de raad en het college. Met een unaniem aangenomen motie heeft de raad het college opdracht gegeven om beleid te maken voor pré-mantelzorg. De gespreksnotitie dient als basis voor het aankomende beleid. Als raad verwachten wij op korte termijn de beleidsregels te ontvangen van het college. Naast het resultaat was het schrijven van de gespreksnotitie een hele ervaring. Denk hierbij aan vele informele telefoongesprekken, maar zeker ook formele gesprekken, soms doorspekt met blijdschap, maar ook door onwetendheid of boosheid. Bovenal was het een zoektocht om zo snel mogelijk een oplossing op tafel te krijgen. Het was een harmonieuze samenwerking door alle lagen van onze gemeente heen; van inwoner tot raadslid en van de ambtelijke organisatie tot college.

De inwoners

Het is dan ook eenvoudig om een bruggetje te maken naar burgerparticipatie. Dit komt in allerlei vormen voor: je kunt als inwoner met een burgerinitiatief komen, zoals we in de raadsvergadering van april hebben gezien, maar het kan ook laagdrempeliger met een mailtje. Het is altijd goed om te horen wat er speelt in de samenleving. Daarom hebben wij als partij ook iedere dinsdagochtend een inloop bij café-restaurant Flater van 10.00 tot 12.00 uur, waar eenieder welkom is om te praten over lokale thema’s die spelen. In onze gemeente spelen verschillende zaken die we niet direct terug zien op de agenda van de gemeenteraad. Enkele voorbeelden zijn de wensen voor woningbouw in de kernen, flexwoningen aan de Sportlaan of de gesprekken rond Kindplein Oost. Hierbij is het belangrijk dat de inwoners hun stem laten horen en zich betrokken voelen bij de keuzes die er gemaakt worden. Het is natuurlijk een illusie dat je het voor iedereen goed kan doen, maar daarom is het des te belangrijker dat je uitleg kunt geven en gemaakte keuzes kunt onderbouwen. Dit neemt niet weg dat wij, als VOV graag zien dat inwoners zich uitspreken en input leveren omtrent de keuzes van onze gemeente en binnen onze gemeente.

Bas van der Velde, raadslid namens de VOV

,